card
Алтанзул
Шинэчлэгдэн батлагдсан

Шинэчлэгдэн батлагдсан "Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний журам"-тай танилцана уу.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2023 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/155 дугаар тушаалын хавсралтаар шинэчлэгдэн батлагдсан.

Дэлгэрэнгүй

"Ахисан түвшний хөдөлмөрийн эрүүл ахуй" мэргэшүүлэх сургалтын бүртгэл эхэллээ.

Суурь мэдлэгтэй хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч, хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн эмч, ХАБЭА-н асуудал хариуцсан мэргэжилтэнд зориулагдав.

Дэлгэрэнгүй
Стандарт, журмын шинэчлэл, хэрэгжилтийн сургалт

Стандарт, журмын шинэчлэл, хэрэгжилтийн сургалт

Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний стандарт, журмын шинэчлэлтэй холбоотой сургалтыг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
ХЭАҮХолбооны гишүүд маань Америкын үйлдвэрийн эрүүл ахуйн холбоонд (АIHA) хос гишүүнчлэлтэй боллоо!

ХЭАҮХолбооны гишүүд маань Америкын үйлдвэрийн эрүүл ахуйн холбоонд (АIHA) хос гишүүнчлэлтэй боллоо!

МХЭАҮХолбооны гишүүд маань Америкын үйлдвэрийн эрүүл ахуйн холбоо - Аmerican Industrial Hygiene Association (AIHA) - д давхар гишүүнчлэлтэй болох боломж бүрдлээ. Ингэсэнээр жил бүр зохион байгуулагддаг American Industrial Hygiene Conference & Exposition (АIHcexpo) -д ердөө 10 долларын хураамжтай оролцох, хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн цахим сургалтуудад 70-80%-ийн хөнгөлөлттэй хамрагдах боломжтой болсон юм.

Дэлгэрэнгүй
Ажлын байран дахь хар тугалга ба зарим металлын өртөлт, тэдгээрийн эрүүл мэндийн нөлөөлөл

Ажлын байран дахь хар тугалга ба зарим металлын өртөлт, тэдгээрийн эрүүл мэндийн нөлөөлөл

Ойролцоогоор 35 төрлийн металл ажлын байранд түгээмэл хэрэглэгдэж байгаа бөгөөд эндгээр нь ажлын байранд архаг болон хурц хордлого үүсгэх магадлалтай. Эдгээрээс гуравны хоёр нь болгоомжтой харьцахгүй бол эрүүл мэндэд аюул учруулж, хүний ​​биед тодорхой хортой нөлөө үзүүлэх элементүүд багтдаг.

Дэлгэрэнгүй
Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл олгох зөвлөмж

Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл олгох зөвлөмж

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний хорооны 2021 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн 01 тоот тогтоолоор "Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл олгох зөвлөмж"-ийг баталсныг хүргэж байна.

Дэлгэрэнгүй
Мэргэшсэн хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчийн шалгалтад бэлтгэх сургалт эхэллээ

Мэргэшсэн хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчийн шалгалтад бэлтгэх сургалт эхэллээ

Дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэшсэн хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч бэлтгэх, мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх

Дэлгэрэнгүй
Хязгаарлагдмал орчны аюулгүй ажиллагааны заавар боловсруулах төсөлд санал авч байна.

Хязгаарлагдмал орчны аюулгүй ажиллагааны заавар боловсруулах төсөлд санал авч байна.

Манай холбооноос Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны захиалгаар гүйцэтгэж буй "Хязгаарлагдмал орчны аюулгүй ажиллагааны заавар"-ыг боловсруулах төслийн 2 дахь шатны санал авч байна.

Дэлгэрэнгүй
Халдваргүйжүүлэх өндөр идэвхтэй, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй уусмал

Халдваргүйжүүлэх өндөр идэвхтэй, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй уусмал "Гипон"-ны талаар "Ногоон Титэм ХХК-ийн" ерөнхий менежерийн ярилцлагыг хүргэж байна.

Дэлхий нийтээр тархаад буй Ковид-19 цар тахлын үед Зөвхөн эрүүл мэндийн байгууллагуудаас гадна, бусад үйлчилгээний газар, албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, айл өрхүүд халдваргүйтгэлийг хангалттай хийх шаардлага тулгараад буй. Үүнийг дагаад халдваргүйтгэлд хэрэглэж буй уусмалын халдваргүйжүүлэх идэвх болоод эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөтэй эсэхийг харгалзан үзэх шаардлагатай. Иймээс бид Монгол улсад үйлдвэрлэж байгаа Халдваргүйжүүлэх идэвх өндөр, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй халдваргүйтгэлийн уусмалын талаар "Ногоон титэм ХХК"-ийн ерөнхий менежер Б.Алтангадас-ын ярилцлагыг хүргэж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хязгаарлагдмал орчны аюулгүй ажиллагааны заавар боловсруулах төсөлд санал авч байна.

Хязгаарлагдмал орчны аюулгүй ажиллагааны заавар боловсруулах төсөлд санал авч байна.

Манай холбооноос Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамтай хамтран "Хязгаарлагдмал орчны аюулгүй ажиллагааны заавар"-ыг боловсруулах төслийг гүйцэтгэж байна.

Дэлгэрэнгүй