card
ХЭАҮХолбооны гишүүд маань Америкын үйлдвэрийн эрүүл ахуйн холбоонд (АIHA) хос гишүүнчлэлтэй боллоо!

ХЭАҮХолбооны гишүүд маань Америкын үйлдвэрийн эрүүл ахуйн холбоонд (АIHA) хос гишүүнчлэлтэй боллоо!

МХЭАҮХолбооны гишүүд маань Америкын үйлдвэрийн эрүүл ахуйн холбоо - Аmerican Industrial Hygiene Association (AIHA) - д давхар гишүүнчлэлтэй болох боломж бүрдлээ. Ингэсэнээр жил бүр зохион байгуулагддаг American Industrial Hygiene Conference & Exposition (АIHcexpo) -д ердөө 10 долларын хураамжтай оролцох, хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн цахим сургалтуудад 70-80%-ийн хөнгөлөлттэй хамрагдах боломжтой болсон юм.

Дэлгэрэнгүй
Ажлын байран дахь хар тугалга ба зарим металлын өртөлт, тэдгээрийн эрүүл мэндийн нөлөөлөл

Ажлын байран дахь хар тугалга ба зарим металлын өртөлт, тэдгээрийн эрүүл мэндийн нөлөөлөл

Ойролцоогоор 35 төрлийн металл ажлын байранд түгээмэл хэрэглэгдэж байгаа бөгөөд эндгээр нь ажлын байранд архаг болон хурц хордлого үүсгэх магадлалтай. Эдгээрээс гуравны хоёр нь болгоомжтой харьцахгүй бол эрүүл мэндэд аюул учруулж, хүний ​​биед тодорхой хортой нөлөө үзүүлэх элементүүд багтдаг.

Дэлгэрэнгүй
Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл олгох зөвлөмж

Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл олгох зөвлөмж

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний хорооны 2021 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн 01 тоот тогтоолоор "Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл олгох зөвлөмж"-ийг баталсныг хүргэж байна.

Дэлгэрэнгүй
Мэргэшсэн хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчийн шалгалтад бэлтгэх сургалт эхэллээ

Мэргэшсэн хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчийн шалгалтад бэлтгэх сургалт эхэллээ

Дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэшсэн хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч бэлтгэх, мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх

Дэлгэрэнгүй
Хязгаарлагдмал орчны аюулгүй ажиллагааны заавар боловсруулах төсөлд санал авч байна.

Хязгаарлагдмал орчны аюулгүй ажиллагааны заавар боловсруулах төсөлд санал авч байна.

Манай холбооноос Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны захиалгаар гүйцэтгэж буй "Хязгаарлагдмал орчны аюулгүй ажиллагааны заавар"-ыг боловсруулах төслийн 2 дахь шатны санал авч байна.

Дэлгэрэнгүй
Халдваргүйжүүлэх өндөр идэвхтэй, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй уусмал

Халдваргүйжүүлэх өндөр идэвхтэй, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй уусмал "Гипон"-ны талаар "Ногоон Титэм ХХК-ийн" ерөнхий менежерийн ярилцлагыг хүргэж байна.

Дэлхий нийтээр тархаад буй Ковид-19 цар тахлын үед Зөвхөн эрүүл мэндийн байгууллагуудаас гадна, бусад үйлчилгээний газар, албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, айл өрхүүд халдваргүйтгэлийг хангалттай хийх шаардлага тулгараад буй. Үүнийг дагаад халдваргүйтгэлд хэрэглэж буй уусмалын халдваргүйжүүлэх идэвх болоод эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөтэй эсэхийг харгалзан үзэх шаардлагатай. Иймээс бид Монгол улсад үйлдвэрлэж байгаа Халдваргүйжүүлэх идэвх өндөр, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй халдваргүйтгэлийн уусмалын талаар "Ногоон титэм ХХК"-ийн ерөнхий менежер Б.Алтангадас-ын ярилцлагыг хүргэж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хязгаарлагдмал орчны аюулгүй ажиллагааны заавар боловсруулах төсөлд санал авч байна.

Хязгаарлагдмал орчны аюулгүй ажиллагааны заавар боловсруулах төсөлд санал авч байна.

Манай холбооноос Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамтай хамтран "Хязгаарлагдмал орчны аюулгүй ажиллагааны заавар"-ыг боловсруулах төслийг гүйцэтгэж байна.

Дэлгэрэнгүй
ХОРТ БОДИС, ӨВЧНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ГАЗРААС ХАР ТУГАЛГА БА ГЛИФОСАТЫН ХОР СУДЛАЛЫН ЭЦЭСЛЭСЭН ТАНИЛУУЛГЫГ НИЙТЭЛЛЭЭ

ХОРТ БОДИС, ӨВЧНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ГАЗРААС ХАР ТУГАЛГА БА ГЛИФОСАТЫН ХОР СУДЛАЛЫН ЭЦЭСЛЭСЭН ТАНИЛУУЛГЫГ НИЙТЭЛЛЭЭ

Хар тугалга ба глифосатын хор судлалын  эцсийн танилцуулгыг Хорт бодис, өвчний бүртгэлийн газар(ХБӨБГ)-аас авах боломжтой боллоо.

Дэлгэрэнгүй

"Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн сургагч багш" бэлтгэх 2 дахь удаагийн дотоод сургалтаа зохион байгууллаа.

МХЭАҮХ-ны гишүүд маань өнгөрсөн амралтын өдөр буюу 10-р сарын 10-ны өдөр өөрсдийн мэдлэгийг дээшлүүлсэн үр бүтээлтэй нэг өдрийг өнгөрүүллээ. 

Дэлгэрэнгүй
Дулааны цахилгаан станцын асбесттай харьцан ажилладаг ажилтнуудад зориулсан сургалтыг зохион байгууллаа.

Дулааны цахилгаан станцын асбесттай харьцан ажилладаг ажилтнуудад зориулсан сургалтыг зохион байгууллаа.

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Монголын хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбоо хамтран 2020 оны 9 сарын 24, 25-ны өдрүүдэд ДЦС-2 ТӨХК, ДЦС-3 ТӨХК, ДЦС-4 ТӨХК, Дулааны шугам сүлжээ ТӨХК-ийн асбесттай харьцан ажилладаг ажилнуудыг оролцуулан уг сургалтыг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Ковид-19-ийн үед уртасгасан ээлжийн турш удаан хугацаагаар хувийн хамгаалах хувцас, хэрэгсэл  (ХХХХ) өмсөх нь эмч, эмнэлгийн ажилчдад физиологийн хямрал, дулааны стресс үүсгэж байна. 

Ковид-19-ийн үед уртасгасан ээлжийн турш удаан хугацаагаар хувийн хамгаалах хувцас, хэрэгсэл (ХХХХ) өмсөх нь эмч, эмнэлгийн ажилчдад физиологийн хямрал, дулааны стресс үүсгэж байна. 

Америкийн өвчний хяналт урьдчилан сэргийлэлтийн төв (CDC)-с гаргасан Ковид-19 цар тахлын үед эмч, эмнэлгийн ажилчдын дунд илрэх дулааны стрэссийн талаар нийтэллийг хүргэж байна.

Дэлгэрэнгүй

"Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн сургагч багш" бэлтгэх дотоод сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Монголын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбооноос 8-р сарын 22-ны өдөр ХНХСайдын А/370 тоот тушаалын дагуу сургагч багшийн шаардлага хангасан мэргэжилтнүүдийн дунд хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн сургагч багшийн сургалтыг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
2017-2020 онд Монголын хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбооноос хэрэгжүүлсэн онцлох ажлууд

2017-2020 онд Монголын хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбооноос хэрэгжүүлсэн онцлох ажлууд

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбоо байгууллагдаад удаагүй боловч салбартаа бодитой хувь нэмэр оруулсан цөөнгүй ажлуудыг хэрэгжүүлээд байна. Гишүүд, олон нийтэд үйл ажиллагаагаа таниулан сурталчлах зорилгоор онцлох ажлуудын мэдээллийг нийтэлж байна.

Дэлгэрэнгүй
“Ажлын байран дахь тоосны өртөлтөөс ажилтны эрүүл мэндийг хамгаалахад мөрдөх техникийн зохицуулалт”-ыг боловсруулан гаргалаа. 

“Ажлын байран дахь тоосны өртөлтөөс ажилтны эрүүл мэндийг хамгаалахад мөрдөх техникийн зохицуулалт”-ыг боловсруулан гаргалаа. 

МХЭАҮХ Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамтай хамтран “Ажлын байран дахь тоосны өртөлтөөс ажилтны эрүүл мэндийг хамгаалахад мөрдөх техникийн зохицуулалт”-ын төслийг боловсруулж, санал авч байна.

Дэлгэрэнгүй