card
Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн сургалтын шинэчлэлийг хэрэгжүүлж байна.

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн сургалтын шинэчлэлийг хэрэгжүүлж байна.

Монголын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбоо "Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн сургалт"-ын шинэчлэлийг хэрэгжүүлж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн онлайн сургалт амжилттай зохион байгуулагдав

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн онлайн сургалт амжилттай зохион байгуулагдав

Монголын хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбоо 4 дүгээр сарын 13-наас 24-ны өдрийн хооронд "Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн суурь сургалт" -ыг цахимаар зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
COVID-19 халдварын үед эрүүл мэндийн ажилтнуудын хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангах уриалга

COVID-19 халдварын үед эрүүл мэндийн ажилтнуудын хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангах уриалга

Эрүүл мэндийн байгууллагууд COVID-19 вирүсийн халдварын тархалтын үед зөвхөн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, халдварын хяналтад анхаарал хандуулахаас гадна ажилтнуудынхаа эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангахад зориулсан тусгайлсан арга хэмжээ, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх асуудал зайлшгүй тулгарч байна. Үүнд халдварын урьдчилан сэргийлэлт, ядралтын сэргийлэлт, сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж, ослын сэргийлэлт, нийгмийн халалмж гэх мэт асуудлыг багтаах нь зүйтэй юм. 

Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн суурь сургалт

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн суурь сургалт

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч, хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн эмч, ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтнуудад зориулсан "Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн суурь сургалт"-ыг зохион байгуулна. Сургалтын агуулга нь ХНХС-ын 2019 оны А/370 тоот тушаалаар батлагдсан хөтөлбөрийн хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн сэдвүүдийг хамарна.

Дэлгэрэнгүй
2019 оны ажлын тайлан

2019 оны ажлын тайлан

2019 оны хийгдсэн ажлуудаа дүгнэж, 2020 онд хийгдэх чухал хэд хэдэн сэдвийг хөндлөө.

Дэлгэрэнгүй
The 4th ANOH Conference 2019 Thailand

The 4th ANOH Conference 2019 Thailand

Хөдөлмөрийн Эрүүл Ахуйн Азийн Сүлжээ байгууллага (ANOH-CON 2019) 4-р бага хурал

Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн 4 шинэ стандарт батлагдлаа.

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн 4 шинэ стандарт батлагдлаа.

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн 4 шинэ стандарт батлагдлаа.

Дэлгэрэнгүй

"Хөдөлмөрийн Эрүүл Мэндийн үндэс" сургалт

Манай хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын холбоо нь АШУҮИС-ийн Нийгмийн эрүүл мэндийн сургууль, АНУ-ны Дрекселын Их Сургуультай хамтран энэхүү сургалтыг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Туршлага солилцох уулзалт-2

Туршлага солилцох уулзалт-2

Монголын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбооноос гишүүд, дэмжигч нартаа зориулан "Эргономик" туршлага солилцох уулзалтыг зохион байгуулж байна. Сургалтад хамрагдснаар хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн сонгосон сэдвийн талаарх онолын  мэдлэгээ дээшлүүлэх, практик жишээнээс суралцах, туршлага солилцох, хамтдаа хөгжих, ажил мэргэжлийн харилцаа холбоогоо өргөжүүлэх боломжийг гишүүддээ олгодог.

Дэлгэрэнгүй
“Ажлын байран дахь тоосны өртөлтийг зохицуулах үндэсний стандартын сургагч багш бэлтгэх” сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа

“Ажлын байран дахь тоосны өртөлтийг зохицуулах үндэсний стандартын сургагч багш бэлтгэх” сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа

Монголын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбоо нь ХБНГУ-ын Физик Техникийн Хүрээлэнтэй хамтран “Ажлын байран дахь тоосны өртөлтийг зохицуулах үндэсний стандартын сургагч багш бэлтгэх” 3 дахь удаагийн сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Туршлага солилцох уулзалт

Туршлага солилцох уулзалт

Монголын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбооноос гишүүд, дэмжигч нартаа зориулан "Дулааны стресс" туршлага солилцох уулзалтыг зохион байгуулж байна. Сургалтад хамрагдснаар хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн сонгосон сэдвийн талаарх онолын  мэдлэгээ дээшлүүлэх, практик жишээнээс суралцах, туршлага солилцох, хамтдаа хөгжих, ажил мэргэжлийн харилцаа холбоогоо өргөжүүлэх боломжийг гишүүддээ олгодог. 

Дэлгэрэнгүй
“Ажлын байран дахь тоосны өртөлтийг зохицуулах үндэсний стандартын сургагч багш бэлтгэх” сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа

“Ажлын байран дахь тоосны өртөлтийг зохицуулах үндэсний стандартын сургагч багш бэлтгэх” сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа

Монголын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбоо нь ХБНГУ-ын Физик Техникийн Хүрээлэнтэй хамтран “Ажлын байран дахь тоосны өртөлтийг зохицуулах үндэсний стандартын сургагч багш бэлтгэх” 2 удаагийн сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны зар: Зохицуулагч ажилд авна

Ажлын байрны зар: Зохицуулагч ажилд авна

Монголын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбоо өдөр тутмын үйл ажиллагаа, гишүүнчлэл хариуцсан Зохицуулагч ажилд авна.

Дэлгэрэнгүй
2018 оны ажлын тайлан

2018 оны ажлын тайлан

Монголын хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбооноос гишүүддээ 2018 оны ажлын тайлангаа гишүүддээ мэдээлж байна. Мрэгжлийн үйл ажиллагаа, стандартын шинэчлэл, судалгаа, сургалт, зохион байгуулалтын талаар цөөнгүй ажлуудын өнгөрсөн онд хэрэгжүүлсэн байна

Дэлгэрэнгүй