card

"Асбеттэй харьцах аюулгүй ажиллагааны заавар" зөвлөмжийг боловсруулав.

Асбест нь уушги, гялтан хальсны хавдар үүсгэгч хортой бодис юм. Д.Нарансүх нарын 2018 онд Орчны судалгаа, Нийгмийн эрүүл мэндийн Олон улсын эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд хэвлүүлсэн өгүүлэлд Монгол Улс 1996-2014 оны хооронд 44.4 мянган тонн асбест, асбест агуулсан материал импортлон хэрэглэсэн байна (Int. J. Environ. Res. Public Health 2018, 15, 136; doi:10.3390/ijerph15010136). Монгол Улсад асбестийн шууд болон дам нөлөөлөлд өртдөг 15 мянгаас цөөнгүй ажиллагсад байгааг 2010 онд судалгаагаар тогтоосон. Энэхүү зөвлөмж нь дээрх ажилтнуудыг эрүүл мэндийг хамгаалах мэргэжил зүйн зөвлөмжөөр хангах зорилготой юм.

Дэлгэрэнгүй
АЖЛЫН БАЙРАН ДАХЬ ШУУГИАНЫГ ХЭМЖИХ ҮНЭЛЭХ АРГА ЗҮЙ

АЖЛЫН БАЙРАН ДАХЬ ШУУГИАНЫГ ХЭМЖИХ ҮНЭЛЭХ АРГА ЗҮЙ

Холбооноос тогтмол зохион байгуулдаг цуврал сургалт "Ажлын байран дахь шуугианыг хэмжих, үнэлэх арга зүй" сэвдээр 01 сарын 26-ны өдөр боллоо.

Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжлийн чадамжийн шаардлага ба Батламжлагдсан хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжлийн чадамжийн шаардлага ба Батламжлагдсан хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч

Манай холбооноос "Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжлийн чадамжийн шаардлага" зөвлөмжийг 2018 онд боловсруулан гаргалаа. Энэхүү зөвлөмж нь  "Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч" хэмээх мэргэжилтэн ямар чадамжтай байх ёстойг бусад улсын жишгээр тогтоосон баримт бичиг юм. Энэ нь Монголын хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч нар ур чадвар, мэдлэгээ хөгжүүлж, мэргэжийн ЧАДАМЖАА Америкийн, Австралийн, Их Британи зэрэг орны хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчтай адилаар батламжлуулах, олон улсын хөдөлмөрийн зах зээлд гарах боломжийг нээх эхний алхам юм.

Дэлгэрэнгүй
АЖЛЫН БАЙРАН ДАХЬ ШУУГИАНЫГ ХЭМЖИХ ҮНЭЛЭХ АРГА ЗҮЙ

АЖЛЫН БАЙРАН ДАХЬ ШУУГИАНЫГ ХЭМЖИХ ҮНЭЛЭХ АРГА ЗҮЙ

Ажлын байран дахь шуугианыг хэмжих, үнэлэх арга зүй сургалт 2019 оны 1 дүгээр сарын 26-нд зохион байгуулагдана.

Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн сар тутмын  цуврал сургалт зохион байгуулагдлаа

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн сар тутмын цуврал сургалт зохион байгуулагдлаа

Холбооноос тогтмол зохион байгуулдаг цуврал сургалт "Ажлын байрны агаараас тоосны сорьц цуглуулах аргй зүй" сэвдээр 11 сарын 24-ний өдөр боллоо.

Дэлгэрэнгүй
СУРГАЛТЫН ЗАР: Агаараас тоосны сорьц цуглуулах арга зүй

СУРГАЛТЫН ЗАР: Агаараас тоосны сорьц цуглуулах арга зүй

Агаараас тоосны сорьц цуглуулах арга зүй сургалт 2018 оны 11 сарын 24-нд зохион байгуулагдана.

Дэлгэрэнгүй
АЖЛЫН БАЙРАН ДАХЬ ШУУГИАНЫ ӨРТӨЛТ ЗҮРХ СУДАСНЫ ӨВЧЛӨЛИЙН ЭРСДЭЛИЙГ НЭМЭГДҮҮЛДЭГ

АЖЛЫН БАЙРАН ДАХЬ ШУУГИАНЫ ӨРТӨЛТ ЗҮРХ СУДАСНЫ ӨВЧЛӨЛИЙН ЭРСДЭЛИЙГ НЭМЭГДҮҮЛДЭГ

Чанга шуугиантай  орчинд ажиллагсдын дунд цусны даралт ихсэлт болон цусан дахь холестерины хэмжээ өндөр байдаг тухай эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нийтлэгджээ.

Дэлгэрэнгүй
Сар тутмын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн цуврал сургалт зохион байгуулагдлаа

Сар тутмын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн цуврал сургалт зохион байгуулагдлаа

Холбооноос тогтмол зохион байгуулдаг цуврал сургалт "Ажлын байран дахь агаар бохирдуулагчид" сэвдээр 10 сарын 13-ны өдөр боллоо.

Дэлгэрэнгүй
СУРГАЛТЫН ЗАР: Ажлын байрны агаар бохирдуулагчдын үнэлгээ

СУРГАЛТЫН ЗАР: Ажлын байрны агаар бохирдуулагчдын үнэлгээ

Ажлын байрны агаар бохирдуулагчдын үнэлгээ сургалт 2018 оны 10 сарын 13-нд зохион байгуулагдана.

Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжлийн үйл ажиллагааг эрхлэхэд тавигдах мэдлэг, чадамжийн шаардлага

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжлийн үйл ажиллагааг эрхлэхэд тавигдах мэдлэг, чадамжийн шаардлага

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч нарт тавигдах мэргэжлийн чадамжийн шаардлагын зөвлөмжийг боловсруулан нийт гишүүдээс санал авахаар нийтлэж байна.

Дэлгэрэнгүй
Холбооны гишүүдэд зориулсан 2 сар тутмын сургалтаа 6 сарын 30-ны өдөр зохион байгууллаа.

Холбооны гишүүдэд зориулсан 2 сар тутмын сургалтаа 6 сарын 30-ны өдөр зохион байгууллаа.

Ажлын байран дах агаар бохирдуулагчдыг үнэлэх сэдэвт сургалт

Дэлгэрэнгүй
СУРГАЛТЫН ЗАР: Ажлын байрны агаар бохирдуулагчдын үнэлгээ

СУРГАЛТЫН ЗАР: Ажлын байрны агаар бохирдуулагчдын үнэлгээ

Австрали улсын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч Андрю Мк Карти, "Оюу-Толгой" ХХК-ийн Хөдөлмөрийн Эрүүл Ахуй, Эрүүл Мэндийн ерөнхий зөвлөх мэргэжилтний туршлагаас хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хэмжилт хийх арга зүй, хүний эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлөх, тэдгээрийг хянах, үнэлэх чадвар, туршлагаас хуваалцах зорилготой юм.

Дэлгэрэнгүй
Сургалтын хэрэгцээний асуумж

Сургалтын хэрэгцээний асуумж

Сургалтын сэдвийн санал асуулга

Дэлгэрэнгүй