2017-2020 онд Монголын хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбооноос хэрэгжүүлсэн онцлох ажлууд

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбоо байгууллагдаад удаагүй боловч салбартаа бодитой хувь нэмэр оруулсан цөөнгүй ажлуудыг хэрэгжүүлээд байна. Гишүүд, олон нийтэд үйл ажиллагаагаа таниулан сурталчлах зорилгоор 2017-2020 онд хэрэгжүүлсэн онцлох ажлуудын мэдээллийг нийтэлж байна.

Энэ бүх ажлыг хамтран хэрэгжүүлсэн Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, Германы ОХУН-ЭТИС төсөл, Германы Физик техникийн хүрээлэн, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газарт талархал илэрхийлье.

 

Огноо

Хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаанууд

Хамтрагч байгууллагууд

2017

Тоосны өртөлтийг зохицуулах багц стандарт

MNS 6654:2017, MNS 6656:2017

MNS 6656:2017, MNS 6657:2017​

ХНХЯ, GIZ, PTB

2018

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжлийн чадамжид тавигдах шаардлага

-

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн стандартын улсын үзлэг

ХНХЯ

Ил уурхайн ажилтны эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээ судалгаа

 Оюу Толгой ХХК

Хүүхдүүд агаарын бохирдолд өртөх байдлыг тодорхойлсон судалгаа

Мицубиши Корпораци

2019

Асбесттэй харьцах аюулгүй ажиллагааны зааврын зөвлөмж

ХНХЯ

Ажлын байрны тоосны өртөлтийг техникийн зохицуулалтын төсөл

ХНХЯ, НДЕГ

Тоосны стандартын үндэсний сургагч багш бэлтгэх хөтөлбөр

PTB, ХАБЭМТ, МХЕГ, АШУҮИС

Шуугиан, доргион, гэрэлтүүлгийн стандарт

MNS 6767:2019, MNS 6768:2019​

MNS 6770:2019, MNS 6770:2019

ХНХЯ, GIZ​

ХАБЭА-н ажилтны сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэл

ХНХЯ

Тоосны өртөлтийг зохицуулах стандартын хэрэгжилтийг дэмжих төсөл

PTB​

2020

ДЦС-ын асбесттай харьцан ажилладаг ажилтнуудад зориулсан сургалт

МХЕГ, НДЕГ​

Шахмал түлш хэрэглэдэг айлуудад угаарын хийн өртөлтийг тандах судалгаа

Номадик контент ХХК

Хязгаарлагдмал орчны аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа

ХНХЯ, НДЕГ

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн сургагч багш бэлтгэх хөтөлбөр​

-