card

Ажлын хэсгүүд

Байнгын ажлын хэсэг, хөтөлбөр хариуцсан гишүүд:

  • “Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй” сэтгүүлийн редакцын нарийн бичгийн дарга З.Мөнхтуул
  • Стандартын шинэчлэл хариуцсан дэд хорооны дарга Б.Нарангарав
  • "Зөвлөгч" хөтөлбөрийн зохицуулагч, Д.Болдмаа
  • Сургалтын дэд хорооны дарга Г.Цацрал
  • Зөвлөн туслах дэд хорооны дарга Д.Ерөөлтбаяр