card

Холбооны гишүүнчлэл

Та гишүүнчлэлийн маягт бөглөн гишүүнчлэлийн хураамжаа холбооны дансанд тушааснаар таны гишүүнчлэл баталгаажна
Бүртгүүлэх

Гишүүнээр элсэх заавар

Гишүүнээр элсэх хүсэлт гаргах:

Гишүүнээр элсэхийг хүссэн мэргэжилтэн “Гишүүнээр элсүүлэх онлайн маягт”-ыг бөглөнө.

Гишүүнчлэлийн хураамжийг төлөх:

Гишүүнчлэлийн төрлөөс хамааран  дараах хураамжийг Монголын хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбооны ХААН банкин дахь 5111192587 тоот дансанд төлж, төлбөрийн баримтын хуулбарыг [email protected] имэйлээр илгээж мэдэгдэнэ.

Гишүүнчлэлийн хураамж:

1. Жинхэнэ болон энгийн гишүүн 100,000 төгрөг

2. Залуу гишүүн 40,000 төгрөг

Гишүүнчлэлийн төрөл

Жинхэнэ гишүүн

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн чиглэлээр ажилладаг эсвэл суралцах, ажиллах сонирхолтой мэргэжилтэн. Жилийн гишүүнчлэлийн хураамж 100'000 төгрөг

Энгийн гишүүнй

Ажилчдаа холбооноос зохион байгуулагдаж буй сургалтуудад хөнгөлөлттэй хамрагдуулах, вебсайт, фэйсбүүк пэйж хуудсаар байгууллагынхаа мэдээллийг нийтлүүлэх. Жилийн гишүүнчлэлийн хураамж 100'000 төгрөг

Залуу гишүүн

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн чиглэлээр ажиллах эсвэл суралцах сонирхолтой оюутан эсвэл төгсөөд 1 жил болоогүй залуу мэргэжилтэн Жилийн гүшүүнчлэлийн хураамж 40'000 төгрөг

Хүндэт гишүүн

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй/ эрүүл мэндийн салбарт үнэлэгдэхүйц хувь нэмэр оруулсан Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч, хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын мэргэжилтэн байна. Хүндэт гишүүнчлэлийг холбооны удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэрээр олгоно.