card

Цахим, дадлага хосолсон сургалтууд

Та холбооны цахим сургалтын системд байршсан сургалтуудаас сонгон үзэж эрүүл ахуйн мэдлэгээ тэлэх боломжтой.

 

Бид та бүхэнд дараах цахим сургалтуудаас сонгон Холбооны сургалтын платформоор дамжуулан үзэж, хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэдлэгээ дээшлүүлэх боломжийг олгож байна.