card

Хязгаарлагдмал орчны аюулгүй ажиллагааны заавар боловсруулах төсөлд санал авч байна

Манай холбооноос Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны захиалгаар "Хязгаарлагдмал орчны аюулгүй ажиллагааны заавар"-ыг боловсруулах төслийг гүйцэтгэж байна. Уг төслийн хүрээнд Аюулгүй ажиллагааны зааварт та бүхний саналыг авч байгаа учир та бүгд заавартай танилцан саналаа ирүүлнэ үү. Баярлалаа.

Аюулгүй ажиллагааны зааврыг энд дарж татаж авна уу. 

Саналаа ирүүлэх загварыг эндээс авна уу.

Саналыг 2020 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр хүртэл авах ба та саналаа санал ирүүлэх загварын дагуу бөглөн [email protected] хаягаар ирүүлнэ үү.