Ажлын зар: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын ажилтан

Төв аймгийн Заамарын алтны уурхайд ХАБ-ын ажилтан авна. 

Ажлын ээлж:20/10

Цалин: 2,000,000 төгрөг 

Холбогдох утас: 91620007