card
ХОРТ БОДИС, ӨВЧНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ГАЗРААС ХАР ТУГАЛГА БА ГЛИФОСАТЫН ХОР СУДЛАЛЫН ЭЦЭСЛЭСЭН ТАНИЛУУЛГЫГ НИЙТЭЛЛЭЭ

ХОРТ БОДИС, ӨВЧНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ГАЗРААС ХАР ТУГАЛГА БА ГЛИФОСАТЫН ХОР СУДЛАЛЫН ЭЦЭСЛЭСЭН ТАНИЛУУЛГЫГ НИЙТЭЛЛЭЭ

Хар тугалга ба глифосатын хор судлалын  эцсийн танилцуулгыг Хорт бодис, өвчний бүртгэлийн газар(ХБӨБГ)-аас авах боломжтой боллоо.

Дэлгэрэнгүй
Ковид-19-ийн үед уртасгасан ээлжийн турш удаан хугацаагаар хувийн хамгаалах хувцас, хэрэгсэл  (ХХХХ) өмсөх нь эмч, эмнэлгийн ажилчдад физиологийн хямрал, дулааны стресс үүсгэж байна. 

Ковид-19-ийн үед уртасгасан ээлжийн турш удаан хугацаагаар хувийн хамгаалах хувцас, хэрэгсэл (ХХХХ) өмсөх нь эмч, эмнэлгийн ажилчдад физиологийн хямрал, дулааны стресс үүсгэж байна. 

Америкийн өвчний хяналт урьдчилан сэргийлэлтийн төв (CDC)-с гаргасан Ковид-19 цар тахлын үед эмч, эмнэлгийн ажилчдын дунд илрэх дулааны стрэссийн талаар нийтэллийг хүргэж байна.

Дэлгэрэнгүй
COVID-19 халдварын үед эрүүл мэндийн ажилтнуудын хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангах уриалга

COVID-19 халдварын үед эрүүл мэндийн ажилтнуудын хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангах уриалга

Эрүүл мэндийн байгууллагууд COVID-19 вирүсийн халдварын тархалтын үед зөвхөн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, халдварын хяналтад анхаарал хандуулахаас гадна ажилтнуудынхаа эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангахад зориулсан тусгайлсан арга хэмжээ, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх асуудал зайлшгүй тулгарч байна. Үүнд халдварын урьдчилан сэргийлэлт, ядралтын сэргийлэлт, сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж, ослын сэргийлэлт, нийгмийн халалмж гэх мэт асуудлыг багтаах нь зүйтэй юм. 

Дэлгэрэнгүй