card
story-image

МЭРГЭШСЭН ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙЧИЙН ШАЛГАЛТАД БЭЛГЭХ СУРГАЛТ

Монголын хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбооноос гишүүддээ чиглэсэн үйл ажиллагаануудын нэг бол тэдний ур чадварыг хөгжүүлэх юм. Үүний салшгүй нэг хэсэг бол мэргэшсэн хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч бэлтгэх тэдний ур чадварыг баталгаажуулах. Иймээс манай холбооноос гишүүддээ зориулан "Мэргэшсэн хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчын шалгалтад бэлтгэх сургалт"-ыг зохион байгуулж байна. 

 

НЭВТРЭХ