card

Гишүүнээр  элсэх хүсэлт гаргах:

1. Гишүүнээр элсэхийг хүссэн мэргэжилтэн “Гишүүнээр элсүүлэх онлайн маягт”-ыг бөглөнө.

Гишүүнчлэлийн хураамжийг төлөх:

1. Гишүүнчлэлийн төрлөөс хамааран дараах хураамжийг Монголын хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбооны ХААН банкин дахь 5111192587 тоот дансанд төлж, төлбөрийн баримтын хуулбарыг [email protected] имэйлээр илгээж мэдэгдэнэ.

Гишүүнчлэлийн хураамж:

1. Жинхэнэ гишүүн 80,000 төгрөг

2. Энгийн гишүүн 80,000 төгрөг

4. Залуу гишүүн 40,000 төгрөг

5. Байгууллагын гишүүнчлэл 600,000 төгрөг