card

Гишүүнээр  элсэх хүсэлт гаргах:

1. Гишүүнээр элсэхийг хүссэн мэргэжилтэн “Гишүүнээр элсүүлэх онлайн маягт”-ыг бөглөнө.

Гишүүнчлэлийн хураамжийг төлөх:

1. Гишүүнчлэлийн төрлөөс хамааран дараах хураамжийг Монголын хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбооны ХААН банкин дахь 5111192587 тоот дансанд төлж, төлбөрийн баримтын хуулбарыг [email protected] имэйлээр илгээж мэдэгдэнэ.

Гишүүнчлэлийн хураамж:

1. Жинхэнэ болон энгийн гишүүн 100,000 төгрөг

2. Залуу гишүүн 40,000 төгрөг