Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн 4 шинэ стандарт батлагдлаа.

Шуугиан, гарт дамжих болон бүх биед дамжих доргион, гэрэлтүүлгийн стандартууд. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын холбоо эдгээр стандартыг боловсруулах ажлыг ХНХЯ, Германы ЭТИС төсөлтэй хамтран хэрэгжүүллээ. Баялаг бүтээгч Монгол хүний эрүүл мэндийг хамгаалах, хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн практикийг олон улсын жишигт хүргэхэд тодорхой жин дарах ажил болсныг онцлох нь зүйтэй. Ажлын хэсгийн гишүүддээ талархал илэрхийлье.