2019 онд холбооноос зохион байгуулагдах сургалтын төлөвлөгөө батлагдлаа

Монголын Хөдөлмөрийн Эрүүл Ахуйчдын Үндэсний Холбооноос гишүүдээ чадавхжуулах зорилгоор зохион байгуулдаг хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн сар тутмын сургалтын 2019 оны төлөвлөгөө батлагдлаа. 

Та бүхэн холбооноос зохион байгуулах үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцож, хамтдаа хөгжиж, урагшилж, эрүүл ажлын байр, эрүүл ажилтны төлөө ажиллана гэдэгт эргэлзэхгүй байна.