Холбооны гишүүдэд зориулсан 2 сар тутмын сургалтаа 6 сарын 30-ны өдөр зохион байгууллаа.

Энэ удаагийн сургалтад Оюу Толгой ХХК-ийн Эрүүл мэнд, эрүүл ахуйн ерөнхий зөвлөх Эндрю МкКарти оролцож Ажлын байран дах агаар бохирдуулагчдыг үнэлэх сэдвээр хичээл зааж туршлагаасаа хуваалцлаа.