card
COVID-19 халдварын үед эрүүл мэндийн ажилтнуудын хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангах уриалга

COVID-19 халдварын үед эрүүл мэндийн ажилтнуудын хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангах уриалга

Эрүүл мэндийн байгууллагууд COVID-19 вирүсийн халдварын тархалтын үед зөвхөн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, халдварын хяналтад анхаарал хандуулахаас гадна ажилтнуудынхаа эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангахад зориулсан тусгайлсан арга хэмжээ, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх асуудал зайлшгүй тулгарч байна. Үүнд халдварын урьдчилан сэргийлэлт, ядралтын сэргийлэлт, сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж, ослын сэргийлэлт, нийгмийн халалмж гэх мэт асуудлыг багтаах нь зүйтэй юм. 

Дэлгэрэнгүй