card

"Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн сургагч багш" бэлтгэх 2 дахь удаагийн дотоод сургалтаа зохион байгууллаа.

МХЭАҮХ-ны гишүүд маань өнгөрсөн амралтын өдөр буюу 10-р сарын 10-ны өдөр өөрсдийн мэдлэгийг дээшлүүлсэн үр бүтээлтэй нэг өдрийг өнгөрүүллээ. 

Дэлгэрэнгүй
Дулааны цахилгаан станцын асбесттай харьцан ажилладаг ажилтнуудад зориулсан сургалтыг зохион байгууллаа.

Дулааны цахилгаан станцын асбесттай харьцан ажилладаг ажилтнуудад зориулсан сургалтыг зохион байгууллаа.

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Монголын хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбоо хамтран 2020 оны 9 сарын 24, 25-ны өдрүүдэд ДЦС-2 ТӨХК, ДЦС-3 ТӨХК, ДЦС-4 ТӨХК, Дулааны шугам сүлжээ ТӨХК-ийн асбесттай харьцан ажилладаг ажилнуудыг оролцуулан уг сургалтыг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй

"Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн сургагч багш" бэлтгэх дотоод сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Монголын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбооноос 8-р сарын 22-ны өдөр ХНХСайдын А/370 тоот тушаалын дагуу сургагч багшийн шаардлага хангасан мэргэжилтнүүдийн дунд хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн сургагч багшийн сургалтыг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
2017-2020 онд Монголын хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбооноос хэрэгжүүлсэн онцлох ажлууд

2017-2020 онд Монголын хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбооноос хэрэгжүүлсэн онцлох ажлууд

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбоо байгууллагдаад удаагүй боловч салбартаа бодитой хувь нэмэр оруулсан цөөнгүй ажлуудыг хэрэгжүүлээд байна. Гишүүд, олон нийтэд үйл ажиллагаагаа таниулан сурталчлах зорилгоор онцлох ажлуудын мэдээллийг нийтэлж байна.

Дэлгэрэнгүй
“Ажлын байран дахь тоосны өртөлтөөс ажилтны эрүүл мэндийг хамгаалахад мөрдөх техникийн зохицуулалт”-ыг боловсруулан гаргалаа. 

“Ажлын байран дахь тоосны өртөлтөөс ажилтны эрүүл мэндийг хамгаалахад мөрдөх техникийн зохицуулалт”-ыг боловсруулан гаргалаа. 

МХЭАҮХ Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамтай хамтран “Ажлын байран дахь тоосны өртөлтөөс ажилтны эрүүл мэндийг хамгаалахад мөрдөх техникийн зохицуулалт”-ын төслийг боловсруулж, санал авч байна.

Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн сургалтын шинэчлэлийг хэрэгжүүлж байна.

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн сургалтын шинэчлэлийг хэрэгжүүлж байна.

Монголын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбоо "Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн сургалт"-ын шинэчлэлийг хэрэгжүүлж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн онлайн сургалт амжилттай зохион байгуулагдав

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн онлайн сургалт амжилттай зохион байгуулагдав

Монголын хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбоо 4 дүгээр сарын 13-наас 24-ны өдрийн хооронд "Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн суурь сургалт" -ыг цахимаар зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн суурь сургалт

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн суурь сургалт

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч, хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн эмч, ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтнуудад зориулсан "Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн суурь сургалт"-ыг зохион байгуулна. Сургалтын агуулга нь ХНХС-ын 2019 оны А/370 тоот тушаалаар батлагдсан хөтөлбөрийн хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн сэдвүүдийг хамарна.

Дэлгэрэнгүй
2019 оны ажлын тайлан

2019 оны ажлын тайлан

2019 оны хийгдсэн ажлуудаа дүгнэж, 2020 онд хийгдэх чухал хэд хэдэн сэдвийг хөндлөө.

Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн 4 шинэ стандарт батлагдлаа.

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн 4 шинэ стандарт батлагдлаа.

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн 4 шинэ стандарт батлагдлаа.

Дэлгэрэнгүй

"Хөдөлмөрийн Эрүүл Мэндийн үндэс" сургалт

Манай хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын холбоо нь АШУҮИС-ийн Нийгмийн эрүүл мэндийн сургууль, АНУ-ны Дрекселын Их Сургуультай хамтран энэхүү сургалтыг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Туршлага солилцох уулзалт-2

Туршлага солилцох уулзалт-2

Монголын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбооноос гишүүд, дэмжигч нартаа зориулан "Эргономик" туршлага солилцох уулзалтыг зохион байгуулж байна. Сургалтад хамрагдснаар хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн сонгосон сэдвийн талаарх онолын  мэдлэгээ дээшлүүлэх, практик жишээнээс суралцах, туршлага солилцох, хамтдаа хөгжих, ажил мэргэжлийн харилцаа холбоогоо өргөжүүлэх боломжийг гишүүддээ олгодог.

Дэлгэрэнгүй
“Ажлын байран дахь тоосны өртөлтийг зохицуулах үндэсний стандартын сургагч багш бэлтгэх” сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа

“Ажлын байран дахь тоосны өртөлтийг зохицуулах үндэсний стандартын сургагч багш бэлтгэх” сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа

Монголын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбоо нь ХБНГУ-ын Физик Техникийн Хүрээлэнтэй хамтран “Ажлын байран дахь тоосны өртөлтийг зохицуулах үндэсний стандартын сургагч багш бэлтгэх” 2 удаагийн сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй