"Хөдөлмөрийн Эрүүл Мэндийн үндэс" сургалт

Манай хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын холбоо нь АШУҮИС-ийн Нийгмийн эрүүл мэндийн сургууль, АНУ-ны Дрекселын Их Сургуультай хамтран энэхүү сургалтыг зохион байгууллаа.

Туршлага солилцох уулзалт-2

Туршлага солилцох уулзалт-2

Монголын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбооноос гишүүд, дэмжигч нартаа зориулан "Эргономик" туршлага солилцох уулзалтыг зохион байгуулж байна. Сургалтад хамрагдснаар хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн сонгосон сэдвийн талаарх онолын  мэдлэгээ дээшлүүлэх, практик жишээнээс суралцах, туршлага солилцох, хамтдаа хөгжих, ажил мэргэжлийн харилцаа холбоогоо өргөжүүлэх боломжийг гишүүддээ олгодог.

“Ажлын байран дахь тоосны өртөлтийг зохицуулах үндэсний стандартын сургагч багш бэлтгэх” сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа

“Ажлын байран дахь тоосны өртөлтийг зохицуулах үндэсний стандартын сургагч багш бэлтгэх” сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа

Монголын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбоо нь ХБНГУ-ын Физик Техникийн Хүрээлэнтэй хамтран “Ажлын байран дахь тоосны өртөлтийг зохицуулах үндэсний стандартын сургагч багш бэлтгэх” 3 дахь удаагийн сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.

Туршлага солилцох уулзалт

Туршлага солилцох уулзалт

Монголын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбооноос гишүүд, дэмжигч нартаа зориулан "Дулааны стресс" туршлага солилцох уулзалтыг зохион байгуулж байна. Сургалтад хамрагдснаар хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн сонгосон сэдвийн талаарх онолын  мэдлэгээ дээшлүүлэх, практик жишээнээс суралцах, туршлага солилцох, хамтдаа хөгжих, ажил мэргэжлийн харилцаа холбоогоо өргөжүүлэх боломжийг гишүүддээ олгодог. 

“Ажлын байран дахь тоосны өртөлтийг зохицуулах үндэсний стандартын сургагч багш бэлтгэх” сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа

“Ажлын байран дахь тоосны өртөлтийг зохицуулах үндэсний стандартын сургагч багш бэлтгэх” сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа

Монголын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбоо нь ХБНГУ-ын Физик Техникийн Хүрээлэнтэй хамтран “Ажлын байран дахь тоосны өртөлтийг зохицуулах үндэсний стандартын сургагч багш бэлтгэх” 2 удаагийн сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.

Ажлын байрны зар: Зохицуулагч ажилд авна

Ажлын байрны зар: Зохицуулагч ажилд авна

Монголын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбоо өдөр тутмын үйл ажиллагаа, гишүүнчлэл хариуцсан Зохицуулагч ажилд авна.

2018 оны ажлын тайлан

2018 оны ажлын тайлан

Монголын хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбооноос гишүүддээ 2018 оны ажлын тайлангаа гишүүддээ мэдээлж байна. Мрэгжлийн үйл ажиллагаа, стандартын шинэчлэл, судалгаа, сургалт, зохион байгуулалтын талаар цөөнгүй ажлуудын өнгөрсөн онд хэрэгжүүлсэн байна

"Асбеттэй харьцах аюулгүй ажиллагааны заавар" зөвлөмжийг боловсруулав.

Асбест нь уушги, гялтан хальсны хавдар үүсгэгч хортой бодис юм. Д.Нарансүх нарын 2018 онд Орчны судалгаа, Нийгмийн эрүүл мэндийн Олон улсын эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд хэвлүүлсэн өгүүлэлд Монгол Улс 1996-2014 оны хооронд 44.4 мянган тонн асбест, асбест агуулсан материал импортлон хэрэглэсэн байна (Int. J. Environ. Res. Public Health 2018, 15, 136; doi:10.3390/ijerph15010136). Монгол Улсад асбестийн шууд болон дам нөлөөлөлд өртдөг 15 мянгаас цөөнгүй ажиллагсад байгааг 2010 онд судалгаагаар тогтоосон. Энэхүү зөвлөмж нь дээрх ажилтнуудыг эрүүл мэндийг хамгаалах мэргэжил зүйн зөвлөмжөөр хангах зорилготой юм.

АЖЛЫН БАЙРАН ДАХЬ ШУУГИАНЫГ ХЭМЖИХ ҮНЭЛЭХ АРГА ЗҮЙ

АЖЛЫН БАЙРАН ДАХЬ ШУУГИАНЫГ ХЭМЖИХ ҮНЭЛЭХ АРГА ЗҮЙ

Холбооноос тогтмол зохион байгуулдаг цуврал сургалт "Ажлын байран дахь шуугианыг хэмжих, үнэлэх арга зүй" сэвдээр 01 сарын 26-ны өдөр боллоо.

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжлийн чадамжийн шаардлага ба Батламжлагдсан хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжлийн чадамжийн шаардлага ба Батламжлагдсан хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч

Манай холбооноос "Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжлийн чадамжийн шаардлага" зөвлөмжийг 2018 онд боловсруулан гаргалаа. Энэхүү зөвлөмж нь  "Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч" хэмээх мэргэжилтэн ямар чадамжтай байх ёстойг бусад улсын жишгээр тогтоосон баримт бичиг юм. Энэ нь Монголын хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч нар ур чадвар, мэдлэгээ хөгжүүлж, мэргэжийн ЧАДАМЖАА Америкийн, Австралийн, Их Британи зэрэг орны хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчтай адилаар батламжлуулах, олон улсын хөдөлмөрийн зах зээлд гарах боломжийг нээх эхний алхам юм.

АЖЛЫН БАЙРАН ДАХЬ ШУУГИАНЫГ ХЭМЖИХ ҮНЭЛЭХ АРГА ЗҮЙ

АЖЛЫН БАЙРАН ДАХЬ ШУУГИАНЫГ ХЭМЖИХ ҮНЭЛЭХ АРГА ЗҮЙ

Ажлын байран дахь шуугианыг хэмжих, үнэлэх арга зүй сургалт 2019 оны 1 дүгээр сарын 26-нд зохион байгуулагдана.

2019 онд холбооноос зохион байгуулагдах сургалтын төлөвлөгөө батлагдлаа

2019 онд холбооноос зохион байгуулагдах сургалтын төлөвлөгөө батлагдлаа

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн сургалтын төлөвлөгөө

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн сар тутмын  цуврал сургалт зохион байгуулагдлаа

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн сар тутмын цуврал сургалт зохион байгуулагдлаа

Холбооноос тогтмол зохион байгуулдаг цуврал сургалт "Ажлын байрны агаараас тоосны сорьц цуглуулах аргй зүй" сэвдээр 11 сарын 24-ний өдөр боллоо.

СУРГАЛТЫН ЗАР: Агаараас тоосны сорьц цуглуулах арга зүй

СУРГАЛТЫН ЗАР: Агаараас тоосны сорьц цуглуулах арга зүй

Агаараас тоосны сорьц цуглуулах арга зүй сургалт 2018 оны 11 сарын 24-нд зохион байгуулагдана.

АЖЛЫН БАЙРАН ДАХЬ ШУУГИАНЫ ӨРТӨЛТ ЗҮРХ СУДАСНЫ ӨВЧЛӨЛИЙН ЭРСДЭЛИЙГ НЭМЭГДҮҮЛДЭГ

АЖЛЫН БАЙРАН ДАХЬ ШУУГИАНЫ ӨРТӨЛТ ЗҮРХ СУДАСНЫ ӨВЧЛӨЛИЙН ЭРСДЭЛИЙГ НЭМЭГДҮҮЛДЭГ

Чанга шуугиантай  орчинд ажиллагсдын дунд цусны даралт ихсэлт болон цусан дахь холестерины хэмжээ өндөр байдаг тухай эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нийтлэгджээ.