2019 оны ажлын тайлан

2019 оны ажлын тайлан

2019 оны хийгдсэн ажлуудаа дүгнэж, 2020 онд хийгдэх чухал хэд хэдэн сэдвийг хөндлөө.

Дэлгэрэнгүй
The 4th ANOH Conference 2019 Thailand

The 4th ANOH Conference 2019 Thailand

Хөдөлмөрийн Эрүүл Ахуйн Азийн Сүлжээ байгууллага (ANOH-CON 2019) 4-р бага хурал

Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн 4 шинэ стандарт батлагдлаа.

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн 4 шинэ стандарт батлагдлаа.

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн 4 шинэ стандарт батлагдлаа.

Дэлгэрэнгүй

"Хөдөлмөрийн Эрүүл Мэндийн үндэс" сургалт

Манай хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын холбоо нь АШУҮИС-ийн Нийгмийн эрүүл мэндийн сургууль, АНУ-ны Дрекселын Их Сургуультай хамтран энэхүү сургалтыг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Туршлага солилцох уулзалт-2

Туршлага солилцох уулзалт-2

Монголын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбооноос гишүүд, дэмжигч нартаа зориулан "Эргономик" туршлага солилцох уулзалтыг зохион байгуулж байна. Сургалтад хамрагдснаар хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн сонгосон сэдвийн талаарх онолын  мэдлэгээ дээшлүүлэх, практик жишээнээс суралцах, туршлага солилцох, хамтдаа хөгжих, ажил мэргэжлийн харилцаа холбоогоо өргөжүүлэх боломжийг гишүүддээ олгодог.

Дэлгэрэнгүй
“Ажлын байран дахь тоосны өртөлтийг зохицуулах үндэсний стандартын сургагч багш бэлтгэх” сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа

“Ажлын байран дахь тоосны өртөлтийг зохицуулах үндэсний стандартын сургагч багш бэлтгэх” сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа

Монголын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбоо нь ХБНГУ-ын Физик Техникийн Хүрээлэнтэй хамтран “Ажлын байран дахь тоосны өртөлтийг зохицуулах үндэсний стандартын сургагч багш бэлтгэх” 3 дахь удаагийн сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Туршлага солилцох уулзалт

Туршлага солилцох уулзалт

Монголын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбооноос гишүүд, дэмжигч нартаа зориулан "Дулааны стресс" туршлага солилцох уулзалтыг зохион байгуулж байна. Сургалтад хамрагдснаар хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн сонгосон сэдвийн талаарх онолын  мэдлэгээ дээшлүүлэх, практик жишээнээс суралцах, туршлага солилцох, хамтдаа хөгжих, ажил мэргэжлийн харилцаа холбоогоо өргөжүүлэх боломжийг гишүүддээ олгодог. 

Дэлгэрэнгүй
“Ажлын байран дахь тоосны өртөлтийг зохицуулах үндэсний стандартын сургагч багш бэлтгэх” сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа

“Ажлын байран дахь тоосны өртөлтийг зохицуулах үндэсний стандартын сургагч багш бэлтгэх” сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа

Монголын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбоо нь ХБНГУ-ын Физик Техникийн Хүрээлэнтэй хамтран “Ажлын байран дахь тоосны өртөлтийг зохицуулах үндэсний стандартын сургагч багш бэлтгэх” 2 удаагийн сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны зар: Зохицуулагч ажилд авна

Ажлын байрны зар: Зохицуулагч ажилд авна

Монголын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбоо өдөр тутмын үйл ажиллагаа, гишүүнчлэл хариуцсан Зохицуулагч ажилд авна.

Дэлгэрэнгүй
2018 оны ажлын тайлан

2018 оны ажлын тайлан

Монголын хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбооноос гишүүддээ 2018 оны ажлын тайлангаа гишүүддээ мэдээлж байна. Мрэгжлийн үйл ажиллагаа, стандартын шинэчлэл, судалгаа, сургалт, зохион байгуулалтын талаар цөөнгүй ажлуудын өнгөрсөн онд хэрэгжүүлсэн байна

Дэлгэрэнгүй

"Асбеттэй харьцах аюулгүй ажиллагааны заавар" зөвлөмжийг боловсруулав.

Асбест нь уушги, гялтан хальсны хавдар үүсгэгч хортой бодис юм. Д.Нарансүх нарын 2018 онд Орчны судалгаа, Нийгмийн эрүүл мэндийн Олон улсын эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд хэвлүүлсэн өгүүлэлд Монгол Улс 1996-2014 оны хооронд 44.4 мянган тонн асбест, асбест агуулсан материал импортлон хэрэглэсэн байна (Int. J. Environ. Res. Public Health 2018, 15, 136; doi:10.3390/ijerph15010136). Монгол Улсад асбестийн шууд болон дам нөлөөлөлд өртдөг 15 мянгаас цөөнгүй ажиллагсад байгааг 2010 онд судалгаагаар тогтоосон. Энэхүү зөвлөмж нь дээрх ажилтнуудыг эрүүл мэндийг хамгаалах мэргэжил зүйн зөвлөмжөөр хангах зорилготой юм.

Дэлгэрэнгүй
АЖЛЫН БАЙРАН ДАХЬ ШУУГИАНЫГ ХЭМЖИХ ҮНЭЛЭХ АРГА ЗҮЙ

АЖЛЫН БАЙРАН ДАХЬ ШУУГИАНЫГ ХЭМЖИХ ҮНЭЛЭХ АРГА ЗҮЙ

Холбооноос тогтмол зохион байгуулдаг цуврал сургалт "Ажлын байран дахь шуугианыг хэмжих, үнэлэх арга зүй" сэвдээр 01 сарын 26-ны өдөр боллоо.

Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжлийн чадамжийн шаардлага ба Батламжлагдсан хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжлийн чадамжийн шаардлага ба Батламжлагдсан хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч

Манай холбооноос "Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мэргэжлийн чадамжийн шаардлага" зөвлөмжийг 2018 онд боловсруулан гаргалаа. Энэхүү зөвлөмж нь  "Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч" хэмээх мэргэжилтэн ямар чадамжтай байх ёстойг бусад улсын жишгээр тогтоосон баримт бичиг юм. Энэ нь Монголын хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч нар ур чадвар, мэдлэгээ хөгжүүлж, мэргэжийн ЧАДАМЖАА Америкийн, Австралийн, Их Британи зэрэг орны хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчтай адилаар батламжлуулах, олон улсын хөдөлмөрийн зах зээлд гарах боломжийг нээх эхний алхам юм.

Дэлгэрэнгүй
АЖЛЫН БАЙРАН ДАХЬ ШУУГИАНЫГ ХЭМЖИХ ҮНЭЛЭХ АРГА ЗҮЙ

АЖЛЫН БАЙРАН ДАХЬ ШУУГИАНЫГ ХЭМЖИХ ҮНЭЛЭХ АРГА ЗҮЙ

Ажлын байран дахь шуугианыг хэмжих, үнэлэх арга зүй сургалт 2019 оны 1 дүгээр сарын 26-нд зохион байгуулагдана.

Дэлгэрэнгүй