2019 оны ажлын тайлан

2019 оны 11-р сарын 30ны өдөр Холбооны хурлаар 2019 онд хийсэн ажлаа дүгнэж, 2020 онд хийх ажлаа гишүүдтэйгээ ярилцлаа. Хэлэлцсэн гол асуудал бол "Мэргэшсэн хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч"-ийн мэргэжлийн чадамжийг баталгаажуулах тогтолцоог бий болгох бөгөөд мөн мэргэжлийн бус боловч хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн чиглэлээр ажиллах сонирхолтой, ажиллаж буй хүмүүсийг "Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн техникч", "Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн ажилтан"-аар сурган бэлтгэх, чадамжийг нь үнэлж баталгаажуулах талаар санал нэгдлээ.

Холбооноос зохион байгуулах үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцож, хамтдаа хөгжиж, урагшилж, эрүүл ажлын байр, эрүүл ажилтны төлөө ажилладаг та бүхэндээ талархлаа.