Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил

Улаанбаатар хотын сургуулийн насны хүүхдүүдийн агаарын бохирдолд өртөх байдлыг амьсгалын түвшинд тодорхойлох судалгаа

Хугацаа: 2017-2018 он

Хамтран хэрэгжүүлэгч:

1. Мицибуши Корпораци

2. АШУҮИС-ийн НЭМС-ийн Хөдөлмөр, Орчны эрүүл мэндийн институт

3. Ногоон титэм байгаль орчны шинжилгээний лаборатори