card

МЭРГЭШСЭН ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙЧИЙН ШАЛГАЛТАД БЭЛГЭХ СУРГАЛТ

Монголын хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбооноос гишүүддээ чиглэсэн үйл ажиллагаануудын нэг бол тэдний ур чадварыг хөгжүүлэх юм. Үүний салшгүй нэг хэсэг бол мэргэшсэн хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч бэлтгэх тэдний ур чадварыг баталгаажуулах. Иймээс манай холбооноос гишүүддээ зориулан "Мэргэшсэн хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчын шалгалтад бэлтгэх сургалт"-ыг зохион байгуулж байна. 

Сургалтын зорилго: 

Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэшсэн хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч бэлтгэх 
Мэргэшсэн хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчийн мэргэжлийн ур чадварыг баталгаажуулах

Сургалтад оролцогчдод тавигдах шаардлага:

Нийгмийн эрүүл мэнд судлалч, эрүүл ахуйч мэргэжлээр бакалавр төгссөн байх
Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн төрөлжсөн нарийн мэргэжил 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр ажилласан байх 
Бакалаврын хөтөлбөр дүүргээд 5 жил болсон байх. 

Бүртгүүлэх
МЭРГЭШСЭН ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙЧИЙН ШАЛГАЛТАД БЭЛГЭХ СУРГАЛТ