Гишүүнээр элсэх

Гишүүнээр  элсэх хүсэлт гаргах:

1. Гишүүнээр элсэхийг хүссэн мэргэжилтэн “Гишүүнээр элсүүлэх онлайн маягт”-ыг бөглөнө.

Гишүүнчлэлийн хураамжийг төлөх:

1. Гишүүнчлэлийн төрлөөс хамааран  дараах хураамжийг Монголын хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбооны ХААН банкин дахь 5111192587 тоот дансанд төлж, төлбөрийн баримтын хуулбарыг contact@mnaoh.mn имэйлээр илгээж мэдэгдэнэ.

Гишүүнчлэлийн хураамж:

1. Жинхэнэ гишүүн 60,000 төгрөг

2. Хүндэт гишүүн (хураамжгүй)

3. Түр гишүүн 60,000 төгрөг

4. Залуу гишүүн 20,000 төгрөг

5. Байгууллагын гишүүнчлэл 200,000 төгрөг